Project informatie

Project informatie

WelzoWijs

Wildlands Challenge

Hieronder lees je de samenvatting voor jongeren die is gemaakt in kader van de subsidie aanvraag die wij hebben ingediend voor MDT. Wij horen over enkele maanden over de MDT Subsidie toegekend wordt. Wildlands en WelZowijs bekijken daarnaast de mogelijkheden samen met IVN om te kijken naar de kansen om met het project meer te gaan doen.

Wil je meer weten neem dan contact op met Joffrey Bieleman, projectleider.

Als MDT wordt toegekend zal het MDT in een projectconsortium worden uitgevoerd. De dagelijkse gang van zaken ligt dan bij Stichting het Ondernemersinitiatief.  Dit doet zij via het concept Jeugdtotaal.

Je kunt ook de flyer downloaden.

1. Titel project

Wildlands MDT Challenge

2. Beschrijving van de doelgroep

Dit traject is voor 400 jongeren van 14 tot 27 jaar. Er zijn géén selectiecriteria, iedereen die gemotiveerd is mag meedoen. Affiniteit met natuur, duurzaamheid en de dierentuin is geen eis maar wel passend voor dit traject.

3. Beschrijving MDT-traject

Dit hele MDT-traject speelt zich af in dierenpark Wildlands in Emmen. Jongeren bedenken in een brainstorm oplossingen voor vraagstukken van maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook mogen ze zelf vraagstukken inbrengen. Met de gekozen oplossing gaan ze individueel of in een team zelf aan de slag. Dat noemen wij een challenge.

We werken naast Wildlands samen met het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Beide organisaties vinden het belangrijk dat jongeren het belang inzien van natuurbehoud en daar zelf actief aan bijdragen. Ook Wildlands en het IVN zullen vraagstukken inbrengen.

Jongeren worden begeleid door jongerenconsulenten, dat zijn jongeren die ervaring hebben in het begeleiden van jongeren en hiervoor extra training krijgen. Deelnemers krijgen ook advies van een ondernemer. Het traject ziet er als volgt uit:

Stap 1: De match. (10 uur)
Uitgebreid intakegesprek met een jongerenconsulent. Wat zijn jouw talenten, wensen en verwachtingen? Informatiebijeenkomst en tour door Wildlands, voor en door jongeren, ook langs de niet voor publiek toegankelijke locaties.

Stap 2: Trainingen. (25 uur)
Verschillende trainingen van het IVN (i.s.m. jongerenpanel) over natuur en duurzaamheid. Daarnaast zijn er ingehuurde trainers om je vaardigheden te leren zoals planontwikkeling, samenwerken, presenteren, kwaliteitenspel etc. Ook jongeren die al ervaring hebben opgedaan vormen onderdeel van het trainersteam. Ook is er
Manoa, onze online leeromgeving waar je van alles op kunt vinden. Deze is genoemd naar het olifantje en wordt ingericht door de jongerenconsulenten.

Stap 3: Opdracht voor het Wildlands Natuur en Educatiefonds (WNEF). (25 uur)
Alvast oefenen voor je eigen challenge door in een team een leuke opdracht voor het Wildlands Natuur en Educatiefonds uit te voeren, begeleid door een jongerenconsulent.

Stap 4: Een zelfgekozen challenge. (10 – 50 uur)
Je hebt een brainstorm, begeleid door een jongere, over een vraag die je zelf inbrengt of over een vraag van een bedrijf of organisatie. Samen formuleren jullie één of meerdere challenges als oplossing op deze vraag. En daarmee gaan jullie aan de slag. De dierentuin biedt veel mogelijkheden, zoals restaurants, attracties een lab en nog veel meer om jullie challenge tot een succes te maken. Ook krijg je ondersteuning van de jongerenconsulent en een ondernemer.

Stap 5: Afsluiting, evaluatie en nazorg. (10 uur)
Evaluatie van dit traject met de jongerenconsulenten en ter afsluiting een feestelijk evenement en uitreiking MDT-certificaten.

4. Uit welke activiteiten kunnen de jongeren kiezen?

Jongeren bedenken hun eigen activiteiten. Zij worden begeleid door jongeren. Voorbeelden waaraan je kunt denken zijn:

Ouderen een leuke en geheel verzorgde dag bezorgen;
Het (laten)uitvoeren en/of schrijven van een theaterstuk met de dierentuin als decor;
Een evenement voor en door jongeren, zoals jonge mantelzorgers, LHBTQ+ of jongeren met een handicap;
Er voor zorgen dat Wildlands aantrekkelijker wordt voor jongeren;
Natuur en klimaatbewustzijn onder jongeren vergroten;
Het inrichten van een poppenkast die de levenscyclus van een vlinder zichtbaar maakt; Leuke items maken voor het Widlands Journaal;
Een vrijwilligersprogramma opzetten voor jongeren die parkgids willen worden;
Jongeren kennis laten maken met de Drentse taal;

Je kunt het zo gek niet bedenken, alles is bespreekbaar.

5. Hoe wordt voldaan aan de drie doelen van MDT?

De drie doelen van de MDT zijn maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten.

Maatschappelijke impact wordt bereikt met de challenges, waarbij de jongeren iets doen voor een ander of voor de samenleving.
Talentontwikkeling vindt plaats tijdens de diverse trainingen en workshops. Ook krijgen de jongeren te maken met partners uit het bedrijfsleven via de Wildlands Business Club. In de samenwerking met een ondernemer en jongerenconsulenten werken ze aan hun professionaliteit en communicatievaardigheden.

Er zijn veel mogelijkheden om te werken met verschillende doelgroepen, zoals ouderen, kinderen, nieuwkomers, jongeren met een handicap etc. Ook zijn er veel mogelijkheden om elkaar onderling te ontmoeten en het vooral gezellig en leuk te hebben.

6. Hoe zijn jongeren betrokken bij het bedenken, uitwerken en verbeteren van het MDT-traject?

Dit MDT wordt grotendeels uitgevoerd door jongeren zelf. De dagelijkse leiding is in handen van een jongerendirecteur. De jongeren die een MDT doen worden begeleid door jongerenconsulenten. Dat zijn jongeren die ervaring hebben met het begeleiden van jongeren en daarvoor extra training krijgen. Ook is er een adviesraad bestaande uit jongeren. Deze komt eens in de zes weken bij elkaar. Dit voorstel is ontwikkeld met een jongerendirecteur en twee jongerenadviseurs.

7. Wervingstactiek

Er wordt geworven via de sociale media van zowel het IVN als Wildlands, twee organisaties die een grote groep jongeren met interesse in natuur en duurzaamheid bereiken. We gaan in gesprek met scholen in de regio’s rond Emmen en met ondernemers aangesloten bij de Wildlands Businessclub die hun netwerk willen inzetten.

8. Begeleiding van de deelnemende jongeren

Jongeren hebben minimaal eens per twee weken een afspraak met de jongerenconsulent (een jongere). Ook zijn er workshops, trainingen en groepsbijeenkomsten. De jongerenconsulent is verder laagdrempelig bereikbaar, zoals via whatsapp of telefonisch.
In stap drie wordt ook met een spiegelcoach afgesproken, dat is een ondernemer die af en toe even meedenkt. Daarnaast is er
Manoa, onze online MDT omgeving. Hierin vind je tools die helpen bij het opzetten en uitvoeren van jullie challenge.

9. Beloning en waardering voor de deelnemende jongeren

Wat krijg je van ons?

Toffe trainingen en workshops;
Geld om een project uit te voeren;
Een MDT-certificaat welke supergoed op je CV staat;
Reiskostenvergoeding naar Emmen;
Eten en drinken op de locatie;
Een jaarabonnement op Wildlands, deze is dus ook bruikbaar ná jouw traject;
In overleg vervolgkansen voor leuke projecten met WelZoWijs of binnen dit MDT-project als trainer, jongerenconsulent of Adviesvanger;
Je ontmoet veel mensen;
Je ontwikkelt je persoonlijk en professioneel;
We hebben een superleuk eindevenement (feestje).

10. Meerwaarde voor maatschappelijke organisaties en de samenleving

Door de trainingen natuur en duurzaamheid en door de vaardigheidstrainingen, zijn de jongeren volledig toegerust om een goed project neer te zetten voor het Wildlands Natuur en Educatiefonds. Hiermee leveren ze een bijdrage aan een samenleving waarin klimaat(verandering) en natuur(zorg) steeds grotere thema’s vormen. Deze jongeren leren dus daadwerkelijk actie te ondernemen en écht iets bij te dragen op dat terrein. Ook aan oplossingen voor andere maatschappelijke thema’s, zoals eenzaamheid onder ouderen, wordt een bijdrage geleverd.

VACATURES

Meer informatie

Lest lanimag nimint, sectendem quosam et molupta quundam se voles asit volor alibus. Dus doleseq uaspitae providebis duntium expelec eribusda quam niatiam sus.