Project informatie

In samenwerking met:
Stichting Think Volunteer en Studenten

Project informatie

In samenwerking met:
Stichting Think Volunteer en Studenten
WelzoWijs

Think Volunteer

Wij zetten ons in om internationaal vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden met een positieve impact te motiveren en met dat met een negatieve impact tegen te gaan. Daar staat Think Volunteer voor.
Studenten, tussenjaars en vrijwilligers krijgen vaak niet de juiste voorbereiding en handvatten die ze nodig hebben om internationaal een positieve impact te leveren. Onwetende vrijwilligers die zich kortdurend inzetten voor kwetsbare doelgroepen hebben vaak geen idee wat voor gevolgen dit kan hebben.
Het uitgangspunt van Think Volunteer is voluntourism op een eerlijkere en verantwoordelijke manier inzetten. We willen ervoor zorgen dat het zogenoemde voluntourism een positieve bijdrage levert. Iedereen, zowel de reiziger als de lokale bevolking, heeft recht op de juiste educatie, begeleiding en bescherming. 

Think Volunteer wil kennis en handvatten delen met reizigers en organisaties. Verbinding, vraaggericht werken en educatie staan hierbij centraal.

Think Volunteer wil kennis en handvatten delen met reizigers en organisaties. Verbinding, vraaggericht werken en educatie staan hierbij centraal.

WelZoWijs ondersteunt sinds 2018 Think Volunteer op de volgende fronten:

  • Oprichting van de stichting;
  • Ondersteuning bij het vormen van een ANBI stichting;
  • Co-Financiering; 
  • Studenten begeleiden die zich inzetten voor Think Volunteer; 
  • Algemeen bestuursadvies;
  • Sponsoring.   

Stand van zaken in 2021 (Update 19-07-2021)

  • In het voorjaar hielpen wij Think Volunteer met het opstellen van een begroting
  • 2 ondernemers ingezet om ondersteuning te bieden voor coaching en begeleiding. WelZoWijs zorgde voor de financiering. Dit liep van maart 2o21 tot juli 2021
  • Deelname bestuur en Raad van Advies: Wij zitten met 1 persoon en 2 personen in de Raad van Advies
  • In het najaar gaan we project doen om te kijken hoe Think Volunteer en WelZoWijs samen internationaal kunnen samenwerken. Dit gaat vanaf september starten.

Verdere informatie kunst u vinden op de site van Think Volunteer 

VACATURES

Meer informatie

Lest lanimag nimint, sectendem quosam et molupta quundam se voles asit volor alibus. Dus doleseq uaspitae providebis duntium expelec eribusda quam niatiam sus.