In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te controleren.

01. WelZoWijs

Je leest op dit moment de privacyverklaring van WelZoWijs.

WelzoWijs: alles wat je niet op school leert!

Wil je je eigen route bepalen voor je carrière, opleiding en persoonlijke ontwikkeling? Wil je werkervaring opdoen, ontdekken hoe de wereld in elkaar zit op een niet-schoolse manier? Dan past WelzoWijs bij jou. Want Welzowijs is alles wat je op school niet leert! Wij zijn stichting.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door WelZoWijs verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door WelZoWijs, neem dan gerust contact op! privacy@welzowijs.nl | 06 53831372 | Loevestein 33 | 6714 BS Ede | KVK 53296214 |

02. Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door WelZoWijs. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

WelZoWijs stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van WelZoWijs. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om

je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met WelZoWijs via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Analytics

De website van WelZoWijs verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen

met potentiële relaties en leveranciers. 
04. ePortfolio
De website van WelZoWijs maakt ook gebruik van een ePortfolio.Deze gegevens worden niet gebruikt op onze website maar op een extra beveiligde site van onze leverancier Paragin, de leverancier. Wij hanteren hierbij ISO 27001-gecertificeerd en NTA 2035 als uitgangspunten.

03. De Ontvangers

De gegevens die WelZoWijs ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. La Posta

De nieuwsbrieven worden verzonden met La Posta. Op het moment dat jij je aanmeldt

voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de

daarvoor bestemde lijst binnen LaPosta uit Zupthen.

02. TransIP

De e-mail  en website van WelZoWijs wordt gehost bij Transip. Als jij contact opneemt via de

formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Transip uit Leiden

03. Paragin
 Een zeer groot deel van onze websie wordt gerund via WelZoWijs haar eigen ePortfolio. Deze wordt wordt gehost door Paragin uit Ermelo.

04. Het Rooster
 Voor afspraken via de website gebruiken wij de toffe Applicatie Het Rooster uit Utrecht

05. Voys
 Onze digitale telefoonnummers deels ook te gebruiken via deze site of in de toekomst

worden geleverd door Voys uit Groningen.

04 Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door WelZoWijs, maar nooit langer

dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling

jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in LaPosta. De opslag van jouw

gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via

de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@welzowijs.nl of via de secretaris/secretariaat van WelZoWijs

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met WelZoWijs via mail, dan worden die gegevens

die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op

de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd

bewaard binnen Google Analytics

04. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij WelZoWijs opgeslagen liggen in het geval je

overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient

WelZoWijs al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden

alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door WelZoWijs of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven-

staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met

tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar WelZoWijs. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord

en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt

beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit

betekent dat jouw verbinding met de website van WelZoWijs prive is. Je herkent deze

beveiliging aan het groene slotje voor de url. Deze is beschikbaar op onze nieuwe site die in juli 2018 beschikbaar is.

06 Jouw Rechten
01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij WelZoWijs

vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact

op te nemen met WelZoWijs. Je krijgt dan /een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten

rectifieren door WelZoWijs. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via

de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij WelZoWijs vastgelegd zijn? Dan heb je het

recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat

WelZoWijs niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de site van Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt ze uiteraard ook bellen voor meer hulp.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat WelZoWijs jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@welzowijs.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto,

de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Het streven is om binnen een vier werkdagen te reageren.

07. Plichten

WelZoWijs verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang,

namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten

van WelZoWijs via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor

het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de

nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd,

kan WelZoWijs de betreffende dienst niet aanbieden.Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt

gedeeld met WelZoWijs met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen

(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming

voor worden gevraagd.

WelZoWijs behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk

is vereist dan wel wanneer WelZoWijs dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een

juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van WelZoWijs te

beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens

privacy@welzowijs.nl of 0653831372 (Secretaris Bestuur).

Tel. +31 318240161 | KVK 53296214 | Loevestein 33 | 6714 BS | Ede |