Niet alle projecten waarin studenten experimenteren met ondernemend gedrag en ondernemerschap in samenwerking met het bedrijfsleven, verlopen even goed. Soms strandt een project, maar misschien wel vaker is de conclusie dat er ‘meer in had kunnen zitten’.

De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven biedt dus ruimte tot verbetering. Zo vult het onderwijs ondernemend gedrag op school vaak te eenvoudig of kinderachtig in, terwijl het bedrijfsleven juist volwassen gedrag vraagt. Studenten maken kennis met een bedrijf, maar daarna ontbreekt soms de stap om echt aan de slag te gaan, of verloopt de samenwerking tijdens de looptijd niet naar wens.

Het O2LAB project brengt in kaart welke factoren de kwaliteit en succes van een ondernemend project bepalen, en welke verbetermogelijkheden er zijn. In het onderzoek bevragen we een groot aantal betrokkenen, vanuit zowel het onderwijs (studenten, stagebegeleiders, (bpv) docenten), als vanuit het bedrijfsleven (stagebedrijven, werkgevers, ondernemersverenigingen). Het resultaat is een beschrijving van de huidige situatie, van succesfactoren en knelpunten rond de opzet en uitvoering van ondernemende projecten en voorstellen en quick-wins ter verbetering.

WelZoWijs voert deze opdracht in samenwerking uit met