Ism met SRC Reizen ontwikkelen wij een concept voor Generatiereizen. Diverse varianten waarbij jongeren de kans krijgen hun eigen generatiereis te organiseren.
Fons en Sophie ontwikkelen hun eigen generatiereis.

Diverse leeftijdsgroepen doen en denken mee om doelgroepen, die niet zoveel in het museum komen juist wel te betrekken bij het Museum. WelZoWijs stuurt dit , op een wijze je niet op school leert , door middel van 10 noviteiten de komende jaren aan.

WelZoWijs is tevens lid van de Businessclub van het Drents Museum. Jongerenparticipatie, Anders naar kijken, Gastbeleving en kansen zien.
Een mooi voorbeeld van een van de initiatieven is het idee van Celeste en Bowien uit Assen met hun idee van Kunstpubers!

’s Heeren loo Ermelo biedt jongeren de mogelijkheid om mee te denken met vraagstukken op het gebied van ondernemerschap en gebiedsontwikkeling. O.a de koppeling om anders ondernemend te denken.

20 jongeren uit Ede denken mee in een Challenge hoe je nieuwe spellen kan maken voor jong en oud. De jongeren doen dit vanuit een Technasium-opdracht. Deze opdracht is samenwerking met Spelmatinee


Wij begeleiden Zilah en Mirthe met de ontwikkeling van hun initiatief “Think Volunteer”. Wij helpen met de businesskant, organiseren samen activiteiten en spiegelen. “Think Volunteer” zet zich in voor kwalitatief beter vrijwilligerswerk in Indonesie.
Lees meer op hun website

Praktijkpioniers is het onderzoekslab van WelzoWijs. Momenteel ondersteunen zij de volgende initiatieven.

XP CARE
Ad werkt samen met Esther en Eline een nieuw ontwerp uit voor in de luchtvaartsector. Esther en Eline hebben Ad geholpen met de praktische functionaliteit. Ism met een vliegtuigmaatschappij wordt het concept nader uitgewerkt tot een werkende demo.

BRAVICO APP
Jongeren kijken met initiatiefneemster Irene Campfens naar de commerciële mogelijkheden van een nieuwe app om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan. https://www.bravico-app.com/

LUCHTKWALITEIT UITVINDING
Willem uit Hardenberg helpen wij met zijn unieke uitvinding voor verbetering om luchtkwaliteit te koppelen aan jongeren in het onderwijsveld.