Onderzoek Leren van ondernemende projecten

In Alles wat je niet op school leert!by welzowijsredactie

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil blijvend aandacht voor ondernemend gedrag en ondernemerschap in het onderwijs stimuleren. Dit kan onder andere door het vergroten van de kwaliteit en het succes van ondernemende projecten. De Stichting Welzowijs en DWvdO zijn daarom gevraagd hiernaar een onderzoek uit te voeren.

Met het onderzoek “Leren van ondernemende projecten” wordt in kaart gebracht welke factoren de kwaliteit en succes van een ondernemend project bepalen, en welke verbetermogelijkheden er zijn. Wat werkt wel? Wat werkt niet? En waarom eigenlijk? Wat moet er gedaan worden om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven voor alle partijen te verbeteren?

Klik hier voor het onderzoek
Meer informatie over het project klik dan bij menu bovenin of klik hier