Pionieren op Ameland via Praktijkfonds

In Alles wat je niet op school leert!by welzowijsredactie

Het Praktijkfonds heeft een quickscan gedaan naar de mogelijkheden om een project te gaan doen op Ameland.
Op een eiland een project gaan doen begint met een goede balans te maken van is het haalbaar en wat is het er nog niet. En het is een hele kunst om het heel praktisch te houden.
Daarom hebben we vooral een aantal ideeën verzameld. Deze zijn willekeurig aan mensen op het eiland voorgelegd. Dit heeft geleid tot leuke diverse gesprekken en inzichten.

De conclusie is: We gaan waarschijnlijk een project proberen op Ameland. Het Praktijkfonds kijkt hierbij vooral om bestaande projecten te versterken. Duurzaamheid, Horeca en ontspanning zijn de thema’s.
Een plek voor een student om een onderzoek te doen is er al op het eiland via het initiatief Waddencampus. Als een project voor een student in hun kader past zullen deze daar uiteraard aansluiting eerst bij proberen te vinden. Hierbij kan het Praktijkfonds vooral financieel ondersteunen bij een project.
Daarnaast kijken we naar versterking van de werkgelegenheid in de horeca en verdere gastbeleving in brede zin.

Een naam voor op Ameland is er nog niet. Maar deze komt stapsgewijs wel. Het project zal een lange adem nodig hebben en geldt minimaal voor een periode van drie jaar.

WelZoWijs is een innovatienetwerk waar we op een unieke manier kennis, kunde en kapitaal combineren om op een praktische manier ontwikkeling te stimuleren. Dit kan voor bedrijven, scholen en individuen. Kvk: 53296214.