MONS Noviteit #3 Businessmodel afgeleverd voor MONS.

In MONSby welzowijsredactie

WelZoWijs heeft voor MONS een nieuw businessmodel ontwikkeld. MONS is een van de innovatieparticipaties van WelZoWijs. Met de invoering van het businessmodel wordt er een verdere stap gezet in de verzelfstandigen van MONS. In een serie van blogs kun je de ontwikkelingen hierover volgen. MONS draait sinds 1-02-2019 als zelfstandige organisatie.

MONS (Maatschappelijk Ondernemen Nieuwe Stijl) is een stichting die maatschappelijke ondernemingen opzet. Dit gaat zij doen in de vorm van labels. Deze labels verzorgen weer de dienstverlening. Tesamen bieden zij een breed scala van diensten aan. Jongeren krijgen veel kansen binnen MONS. Per label zijn er ook businesscoaches. In ruime zin is het businessmodel gebaseerd op : van idee naar bv.

Door te gaan werken met labels komt er ook ruimte binnen WelZoWijs vrij om zich meer te gaan specialiseren in innovatie. In 2018 is er al een start gemaakt met een businessmodel met aantal pilots. Een aantal cases binnen WelZoWijs gaan nu door als een label binnen MONS. Dit is o.a Spelmatinee.