GO International is nog in volle voorbereiding

Go International

Binnen Go International kun je een unieke internationale ervaring opdoen. Dit doe je door middel van een persoonlijke ontdekkingstocht, die je leidt langs diverse trajecten. Altijd in combinatie met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Je ontdekt meerdere landen en geen uitdaging is te gek voor GO International. Leer ondernemend bezig te zijn met je internationale ambitie!

Het is tevens een ideale manier om het denken over je eigen toekomst, zoals werk of vervolgopleiding te realiseren. De vraag “wat wil ik nu echt” zal je, in deze periode verschillende keren moeten beantwoorden. In de toekomst durf je na dit traject betere keuzes te maken. Het staat goed op je CV en verruimt je blik op bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De vijf Thema’s zijn:

* Landbouw

* Civiel Society

* Onderwijs

* Overheid

* Ondernemen.

Primair ligt de focus op jongere in de leeftijd van 16 tot 24 jaar. Maar binnen aantal projecten doen is de leeftijd tot 101.

Meer informatie over GO International mail naar international@welzowijs.nl

Nieuws

SRC
WelZoWijs en SRC Reizen bekijken de mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan voor een unieke Ruslandreis. Daarnaast wordt er gekeken naar kleinere vormen van reizen voor jong en oud. Naar de exacte vorm doet een student van WelZoWijs verder onderzoek.
Halverwege januari hopen wij definitief het aanbod te kunnen presenteren.
18-12-2017
Naamswijziging
GO International gaat veranderen van naam. De opzet van het programma blijft het zelfde.
De naam wordt op verzoek van een andere partij aangepast om in de toekomst misverstanden te voorkomen.
1012-2017

Learn and Experience Russia

Learn and Experience Russia is een project dat van 2019 tot 2025 plaats zal vinden.
De doelstelling is om diverse doelgroepen in aanraking te laten komen met Rusland. Hoe zit de cultuur van Rusland in elkaar, kom meer te weten over de tweede wereldoorlog. Maar ook hoe denken de Russen over Nederlanders. Maak kennis en voel de mooie cultuur van het land.
WelZoWijs simuleert op innovatieve manieren nieuwe connecties en deelt leerervaringen van jong en oud.

Enkele voorbeelden die in het project terugkomen:

  • Jong en Oud met affiniteit voor techniek bezoeken Rusland en ervaren hoe dit in Rusland georganiseerd is
  • Groepen Studenten van diverse opleidingsniveaus ontdekken samen, hoe bestuurlijk Rusland werkt
  • Jong en oud ontdekken samen Sint-Petersburg
  • Doelgroepen die verbonden worden op thema’s die niet voor de hand liggen
  • MBO studenten vormen de basis van het project i.s.m. WO studenten

Hotel Bali

In Indonesie ondersteunen wij een bijzonder project. Ism met onze lokale partner stimuleren wij dat jongeren een HBO Opleiding kunnen volgen in het Hotelwezen. Bijzonder hierbij is dat ze ook een deel van hun stage in Nederland kunnen volgen.

Aankomende initiatieven

Internationale projecten vragen een lange voorbereidingstijd. Hieronder staan kleinschalige initiatieven waarbij we momenteel de haalbaarheid onderzoeken.

Keulen

In samenwerking met een aantal studenten uit Duitsland onderzoeken we de haalbaarheid voor een kleinschalig event voor jong en oud in de Zoo van Keulen. Een unieke kans hierbij is dat we achter de schermen kunnen kijken en door de verzorgers een rondleiding krijgen.

Malaga

Malaga is een project in voorbereiding. In de zomer van 2017 is Merel hiervoor al op verkenning geweest naar de mogelijkheden.
Er zijn al goede contacten gelegd met een aantal organisaties.
In Oktober 2017 zal de eerste update plaatsvinden van het project.

Stedenbanden

We onderzoeken de mogelijkheid om met een aantal Nederlandse steden een nieuw combinatie project op te starten. Hierbij staat de overeenkomst tussen de steden centraal. We doen dit op de WelZoWijs manier waarbij wij nieuwe doelgroepen willen bereiken.

Tot nu
0
Reiskilometers

We bezochten
0
landen

FAQ Go International

GO International richt zich primair op de landen Indonesie en Rusland in 2018 en 2019. In deze landen organiseren wij meerdere projecten.
In andere landen ondersteunen wij kleinere projecten.
Per project, initiatief is het een uitdaging om de financiering rond te krijgen. Dit doen proberen wij te doen vanuit vijf basismogelijkheden voor financiering.
Per project bekijken de optimale samenwerkingen met derden. Wij staan altijd open voor unieke combinaties. Ook voor bestaande organisaties en studentinitiatieven.
GO International zal in de komende jaren haar focus hebben op een aantal landen en zal hierbij ook actief partijen benaderen om gezamenlijk een netwerkhub te vormen. Hierbij is de insteek om kennis, kunde en Kapitaal bedrijfsmatig optimaal in te zetten.
Om leeftijden beter te bedienen werken wij in aantal gevallen binnen projecten met specifieke programma’s voor diverse leeftijden.
Het geheim van de smit zit bij ons in een aantal elementen. Onze basisfilosofie zegt dan ook dat er verschillende wegen naar Rome leiden. WelZoWijs is een platform, hierdoor zullen wij constant schakelen om de juiste verbinding te zoeken en uiteindelijk te vinden. Ervaar hoe wij werken en je ervaart het verschil.