WelZoWijs Ventures is een innovatieve club ondernemers binnen WelZoWijs die kansen creëert en pakt op projecten die affiniteit hebben met de thema’s waar WelZoWijs sterk in is en waar groei in zit. Niet alleen op eigen kracht, maar ook door te investeren in snel groeiende initiatieven die zich met de inzet van expertise versneld kunnen ontwikkelen.

Thans participeren wij in de volgende initiatieven.

Basisfinanciering Praktijkpioniers
WelZoWijs heeft deze jonge onderneming in 2017 verzelfstandigd en herbergt in 2018 een minderheidsbelang
Wij werken met enthousiaste, creatieve en innovatieve mensen aan projecten. We onderzoeken samen met u, naar de beste oplossingen voor zaken waarvoor u zelf onvoldoende tijd, of middelen beschikbaar heeft.

Jongerenfonds
Wij ontwikkelen voor WelZoWijs en aantal partners een model voor nieuw kleinschalig jongerenfonds om ideeen van jongeren snel en praktisch te kunnen ondersteunen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ad Schulte, directeur WelZoWijs Ventures

Afgeronde trajecten 2017

Stichting de Ondernemerszaak WelZoWijs Nederland
Onze zakelijke afdeling is een samenwerkingsverband met de Ondernemerszaak. Wij hebben zetel in de overkoepelde rechtspersoon. Ook is er wederzijds een directielid actief in beide organisaties. WelZoWijs Ventures ontwikkelde het businessmodel voor de Ondernemerszaak