Samenwerking met Think Volunteer

Voor de komende 2 jaar ingaande vanaf 02-04-2018 gaan WelZowijs en Think Volunteer een partnership aan. WelZoWijs gaat Think Volunteer helpen met de buisnessontwikkeling en wij organiseren samen met elkaar een aantal ludieke arrangementen en activiteiten.

Think Volunteer is een organisatie die is ontstaan toen Mirthe Kroeze en Zillah Marie Paliama in 2015 naar Indonesië gingen met als doel onderzoek te doen naar Social Work in Indonesië en daarnaast ook om Social Work kennis over te brengen naar een lokaal vrijwilligersproject. Zij gaven workshops over Social Work aan nieuwe vrijwilligers en hielpen ze op weg om hun kwaliteiten op een juiste manier in de praktijk te brengen. Daarnaast hebben ze een handleidingen gecreëerd die handvatten geven voor toekomstige vrijwilligers. In de praktijk bleek dit zo effectief te zijn dat besloten is om dit voort te zetten. Mirthe en Zillah willen graag vrijwilligers de mogelijkheid bieden om projecten te ondersteunen op een verantwoorde manier. Kennis en ervaring zijn bij elkaar gebracht en Think Volunteer werd geboren.

Vrijwilligerswerk in combinatie met reizen, het zogenoemde ‘Voluntourism’ wordt steeds populairder. Een mooi en leerzaam initiatief, maar uit onderzoek blijkt dat jij als vrijwilliger hier vaker meer uithaalt dan de lokale bevolking.
Vrijwilligers betalen vaak voor bemiddeling en niet voor de juiste voorbereiding en educatie. Dit heb je nodig om niet alleen alles uit jezelf te kunnen halen, maar ook om het beste te kunnen doen voor een sociaal project in een ontwikkelingsland. Het uitgangspunt van Think Volunteer is betere en eerlijke zorg creëren in Indonesië. Dit doen wij door vrijwilligers te trainen en zo de juiste bagage te geven die toegepast kan worden in praktijk – het ondersteunen van een lokaal project. Er wordt geleerd om op een verantwoorde manier vrijwilligerswerk te doen, volgens de richtlijnen van het Better Care Network (een organisatie die zich richt op zorg in ontwikkelingslanden).
Think Volunteer richt zich op de behoeften van de vrijwilliger en de behoeften van de lokale bevolking, want betere vrijwilligers betekent betere zorg. De vrijwilliger krijgt de kans om jouw kwaliteiten toe te passen, zichzelf te ontwikkelen en het verschil te maken. Hierdoor krijgen kwetsbare doelgroepen de juiste ondersteuning.

Think Volunteer wil Nederland en Indonesië met elkaar verbinden en op langere termijn de sociale zorg in Indonesië verbeteren. Dit doen ze door samen te werken met Indonesiërs, waardoor ze kennis kunnen koppelen en verdiepen in de lokale zorgbehoeften.
Ze willen zorg niet overnemen, maar kennis en handvatten aanbieden zodat lokale gemeenschappen en projecten hierop kunnen voortborduren. Eigen kracht, persoonlijke ontwikkeling, sociale zorg en het creëren van een betere leefomgeving staan hierbij centraal.
Voor WelZoWijs betekent de samenwerking met Think Volunteer een mooie aanvulling op de internationale activiteiten. Indonesie is een van onze speerpunten aldus bestuurslid Sophie, verantwoordelijk voor internationale zaken.
Samen met een tweetal andere projecten zal Think Volunteer de ruggengraat gaan vormen voor een nieuw project van WelZoWijs voor Indonesie.